Login  |  Register

Our Partners


Statistics

  • Active Listings: 147670
  • Pending Listings: 13050
  • Todays Listings: 0
  • Total Categories: 15
  • Sub Categories: 416

Visitor Country Flags

free counters 

Ty ren tan chuon

Ty ren 17 xây dựng hay còn được gọi mang dòng tên khác là ty chuồn, ty răng, ty ren, ty giằng cốp pha……tùy theo bí quyết gọi của mỗi nơi cũng như của kĩ sư. Ty ren 17 được dùng làm ty xuyên tường, khiến cột giúp định vị coppha trước lúc tiến hành đổ bê tong.
PR: 0